Công ty

Đã đến lúc cho một con gà tây ... hạnh phúc?

Họ có một mang kiêu kỳ, hào phóng hào phóng và một cái đầu hài hước. Trước khi kết thúc ngày của họ trong một lò nướng ở 350 FF, gà tây hữu cơ Fermes Saint-Vincent có một cuộc sống tuyệt vời (đối với gà tây). tiếp tục đọc Quảng cáo Ngày mùa thu ở vùng nông thôn, xứng đáng với một quảng cáo từ Du lịch Québec, mùi phân như một phần thưởng.
ĐọC Thêm