Pin
Send
Share
Send
Send


Phục hồi băng Thoát khỏi dải băng truyền thống! Để tạo hiệu ứng sốc và sinh thái, chúng tôi chọn băng từ băng video cũ của chúng tôi (đẹp bằng giấy gói màu trắng), vòng hoa minilumières không còn hoạt động, băng đo mềm hoặc thậm chí là tàn dư của len.

Pin
Send
Share
Send
Send